O nás

Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ - HAKR - KUBÁT se řadí k předním kancelářím, které se zaměřují na zastupování klientů v oblasti ochrany průmyslových práv. Naše kancelář se specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví a s tím související obchodní právo.

Nabízíme služby týkající se patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů, licencí, doménových jmen, nekalé soutěže a taktéž autorského práva. Především v těchto oborech poskytujeme poradenství, konzultace, zastupujeme klienty nejen v registračním, ale i ve všech dalších druzích řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Klientům taktéž poskytujeme služby spojené se spornou agendou před soudy všech stupňů a v rozhodčím řízení a při zastupování před správními, daňovými a celními orgány.

Klientům je k dispozici vysoce odborný tým s dlouholetými zkušenostmi sestávající z řady advokátů, patentových zástupců, evropských patentových zástupců, právníků i externích konsultantů a překladatelů specializující se na oblast ochrany práv duševního vlastnictví.

Naše advokátní a patentová kancelář je zaměřena na zastupování nejen české, ale i široké zahraniční klientely. Jsme schopni zajistit veškerou právní pomoc nejen na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích prostřednictvím zahraničních advokátních a patentových kanceláří podobného zaměření.