Činnost

Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ - HAKR - KUBÁT nabízí komplexní právní služby a poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví a průmyslových práv, a to jak podnikatelským subjektům, tak i jednotlivcům v rámci českého práva, právního systému EU a služby v rámci mezinárodního práva obchodního a průmyslového. Jde konkrétně o služby ve všech částech příslušných řízení od první konzultace o vhodnosti ochrany, přes přípravu přihlášek, vedení řízení a sledování práv klienta uplatňovaných v ČR nebo zahraničí a jejich ochranu a obranu před neoprávněnými zásahy, a to nejen před Úřadem průmyslového vlastnictví, ale i jinými správními orgány, soudy ve všech stupních řízení a před rozhodčím soudem.

Právní služby poskytujeme klientům především v českém, anglickém a německém jazyce, ale zajišťujeme komunikaci i v jazyce francouzském a ruském.


Hlavní činnost

  • patenty a užitné vzory
  • průmyslové vzory
  • ochranné známky
  • prosazování práv duševního vlastnictví
  • autorské právo
  • smlouvy

Více informací

Náš tým

  • partneři
  • oddělení ochranných známek
  • oddělení patentů
Více informací

Kontakt

TRAPLOVÁ - HAKR - KUBÁT
Advokátní a patentová kancelář

Přístavní 24, 170 00 Praha 7
Česká republika

E-mail: thk@thk.cz

Více informací